Bạn Quỳnh Như thực hiện nâng mũi Hàn Quốc, hình ảnh bạn Feddback lại cho chúng tôi sau 30 ngày. Mũi của bạn nhìn rất đẹp, tình trạng sức khỏe tốt. Phẫu thuật nâng mũi Hàn Quốc được thực hiện bởi bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh.

Quỳnh Như ( Bình Thạnh )