Hình ảnh nâng mũi Hàn Quốc của bạn Hoàng sau 4 tháng, ảnh do Hoàng cung cấp. Hiện tại, sức khỏa bạn rất tốt, bạn rất hài lòng khi phản ánh lại với chúng tôi. Phẫu thuật nâng mũi được thực hiện bởi Thạc sĩ / bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh.

Minh Hoàng ( Quận 5 )