Hình ảnh nâng mũi Hàn Quốc của bạn Hoàng sau 1 tháng đầu tiên, ảnh do Hoàng cung cấp. Hiện tại, sức khỏa bạn rất tốt. Phẫu thuật nâng mũi được thực hiện bởi Thạc sĩ / bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh.

Minh Hoàng ( Quận 5 )