Tôi đã từng làm một số dịch vụ sức khỏe tại thẩm mỹ viện bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh và được biết đến phương pháp căng da mặt bằng chỉ. Tôi quyết định căng da, cho đến nay tôi vô cùng hài lòng. Cảm ơn đã giúp tôi trẻ lại và thấy thêm yêu cuộc sống hơn.

Chị Anh Thơ (Đồng Nai)